Д-р инж. Венцислав Славков с почетна грамота и награда юбилеен медал