Облачната платформа CATRobo на СПЕСИМА: как дигиталните близнаци революционализират автоматизацията в тежката промишленост