Ученици от ПГ по КТС – гр. Правец във фирма СЕСИМА ООД